5ο Digi Lab Series

  • 11.00 π.μ.
  • 11/12 : Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

Παρουσίαση καλών πρακτικών και success stories της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή των Ιονίων Νήσων. Καλών πρακτικών που αφενός αξιοποιούν διαφορετικά συστατικά στοιχεία της τουριστικής βιομηχανίας και αφετέρου δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η παρουσίαση γίνεται με μορφή «ελεύθερης ομιλίας» που μπορεί να συνοδευτεί από οπτικοακουστικά μέσα (video, ppt κ.λπ).

Scroll to top