5ο Digi Lab Series

5οdigi

Υποδομές & Ανάπτυξη

Ο ρόλος των υποδομών μεταφορών ως μέρος ενός ανθεκτικότερου μοντέλου ανάπτυξης

Oι μεταφορές αποτελούν σημαντικό διευκολυντή της ανάπτυξης (growth enabler) καθώς διευρύνουν και ολοκληρώνουν τις αγορές. Το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, που δόθηκε στη δημοσιότητα, επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι η ενίσχυση των υποδομών μεταφορών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία περισσότερο δυναμική συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αλυσίδες αξίας και κάνει αναφορά στην αναγκαιότητα αναβάθμισης των οδικών αξόνων και των λιμενικών υποδομών.

Βέβαια πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν έχουν όλες οι επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών τον ίδιο πολλαπλασιαστή. Απαιτείται λοιπόν σαφής προτεραιοποίηση έργων, προκρίνοντας αυτές με το μεγαλύτερο αναπτυξιακό αποτύπωμα στην οικονομία.

Play Video

Talks - Παρουσιάσεις

Αναστάσιος Γκόβας

Πρόεδρος «Ελληνικά Υδατοδρόμια Α.Ε.»

Γεώργιος Κοτρώνης

Πρόεδρος της ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Πάνελ

Μαρία - Έλλη Γεράρδη

Γ.Γ Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Γιώργος Παπαναστασίου

Δήμαρχος Αγρινίου, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΚΕΔΕ

Βασίλης Αϊβαλής

Πρόεδρος Τμήματος TEE Δυτ. Ελλάδας

Συντονισμός

Χρύσα Φώσκολου

Δημοσιογράφος ΑΝΤ1

Scroll to top