1ο Digi Lab Series

1odigicover

Πρωτογενής Τομέας: ένας «Κρυμμένος» θησαυρός

Ο πρωτογενής τομέας της Π.Δ.Ε έχει να επιδείξει σημαντικά προϊόντα στους κλάδους της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Ο πρωτογενής τομέας παρέχει σημαντική συνεισφορά στο ακαθάριστο προϊόν της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), σε ποσοστό μεγαλύτερο από άλλες ελληνικές Περιφέρειες και έχει μεγάλη συμβολή στην διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Ποιες θα πρέπει να είναι λοιπόν οι στρατηγικές εκείνες που θα πρέπει να λάβουν χώρα και να δοθεί έμφαση, ώστε να καταστεί ο τομέας αυτός μοχλός ανάπτυξης και εξαγωγική προστιθέμενη αξία.

Παρουσίαση επιστημονικής έρευνας διαΝΕΟσις | Ο Πρωτογενής τομέας παραγωγής Στην Ελλάδα

Play Video

Talk - Παρουσίαση

Γιώργος Φιλιόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος Enterprise Greece

Πλάτωνας Μαρλαφέκας

Αντιπρόεδρος & Επικεφαλής τμ. Marketing Εξαγωγών «Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ»

Ζαφείρης Τρικαλινός

Ιδιοκτήτης & Πρόεδρος της εταιρείας «ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ»

Αντώνης Ποταμίτης

CEO West s.a / evlogia / Πρότυπες υδροπονικές καλλιέργειες Μεσολογγίου

Πάνελ

Σπήλιος Λιβανός

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Θεόδωρος Βασιλόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΔΕ

Παναγιώτης Τσιχριτζής

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλ/νίας

Άγις Πιστιόλας

Διευθυντής εξαγωγών και Marketing της Αgrino, πρόεδρος της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ- ΔΙΚΑ ΜΑΣ»

Συντονισμός

Λίνα Μπάστα

Δημοσιογράφος IONIAN TV

Scroll to top